Wie zijn wij

Huurdersplatform Helpt Elkander behartigt de belangen van huurders in gemeente Nuenen c.a.

In 2015 is ons platform opgericht om invloed uit te oefenen op het beleid van Helpt Elkander en de gemeente Nuenen c.a. In datzelfde jaar is ook de nieuwe Woningwet 2015 ingevoerd. Deze wet geeft ons meer zeggenschap. Zo kunnen wij onder andere meebeslissen over de invulling van de prestatieafspraken tussen de gemeente Nuenen c.a. en Woningstichting Helpt Elkander.

Huurdersparticipatie

Om aan de regels van deze nieuwe wetten te kunnen voldoen, is de huurdersparticipatie in het leven geroepen.

Huurdersparticipatie betekent:

  • Het betrekken van huurders bij beleidsvorming van de verhuurder en
  • Het bevorderen van overleg tussen verhuurder en huurder.

Belangenbehartiging – hoe werken wij?

Wij zijn een groep vrijwilligers (huurders van woningbouwstichting Helpt Elkander), die een huurdersplatform heeft opgericht: Huurdersplatform Helpt Elkander. Het platform behartigt op professionele wijze de belangen van alle huurders van Helpt Elkander en de woningzoekenden die er staan ingeschreven voor een huurwoning in Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Eeneind. Via dit platform kunnen de Nuenense huurders hun stem laten horen en meepraten over het beleid van Helpt Elkander.

Het huurdersplatform:

  • Praat mee, overlegt en geeft advies over huurbeleid, huurprijs, prestatieafspraken, leefbaarheid, duurzaamheid en andere (wettelijke) zaken die voor u als huurder belangrijk zijn;
  • Heeft enkele malen per jaar overleg met Helpt Elkander over bepaalde wettelijke en niet-wettelijke thema’s en onderwerpen;
  • Heeft regelmatig bijeenkomsten met de leden onderling;
  • Houdt u op de hoogte via deze website, nieuwsbrieven, informatieavonden en per (digitale) post;
  • Raadpleegt u via deze website, per (digitale) post, persoonlijk of via tijdelijke bewonersadviesgroepen over uw ideeën, wensen en standpunten;
  • Onderhoudt contacten met participatie- en overlegpartijen, zoals de gemeente, politieke partijen, Raad van Toezicht, locale initiatieven, bewonerscommissies etc.

Samenstelling platform

Het huurdersplatform doet er alles aan om huurders te betrekken en om te weten wat er onder huurders leeft. De vrijwilligers van het huurdersplatform zijn allen huurders van Helpt Elkander. Op dit moment zijn er ca. 55 vaste leden. Zij worden mogelijk actief betrokken bij thema’s en praten actief mee. Vijf van hen vormen de kerngroep. Deze kerngroep organiseert en bestuurt. Ook houdt zij toezicht op de participatie.

Ook lid worden?

Huurdersplatform Helpt Elkander is altijd op zoek naar nieuwe leden. Wilt u ook meepraten? Meld u dan onderstaand aan. 

Links

Wat is er nog meer geregeld in de nieuwe Woningwet? En wat is passend toewijzen? Lees meer.

Wilt u meepraten en meebeslissen? Meld u dan hier aan bij het huurdersplatform.

Schuiven naar boven