Huurdersplatform opgericht om uw belangen te behartigen

Nuenen – Een groep vrijwilligers, allen huurders van Helpt Elkander, heeft in Nuenen een huurdersplatform opgericht: Huurdersplatform Helpt Elkander. Huurders van woning-stichting Helpt Elkander kunnen voortaan meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor de huurders in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind belangrijk zijn, zoals leefbaarheid, veiligheid en huurprijzen.

Waarom een huurdersplatform?
In 2015 is het platform opgericht om invloed uit te oefenen op het beleid van Helpt Elkander en de gemeente Nuenen. In datzelfde jaar is ook de nieuwe Woningwet ingevoerd. Deze wet geeft de huurders in Nuenen c.a. meer zeggenschap (huurdersparticipatie). Zo kunnen de huurders onder andere meebeslissen over de invulling van de prestatieafspraken tussen de gemeente Nuenen en Helpt Elkander.

Voor wie is het platform? 
Huurdersplatform Helpt Elkander behartigt de belangen van alle huurders van woningstichting Helpt Elkander en de woningzoekenden die er staan ingeschreven voor een huurwoning in Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Eeneind. Via dit platform kunnen huurders hun stem laten horen en meepraten over het beleid van Helpt Elkander.

Meepraten en meebeslissen
Als Nuenense huurders willen meepraten en meebeslissen over thema’s en onderwerpen in het belang van de huurders van Helpt Elkander, dan kunnen zij (gratis) lid worden van het platform. Als iemand een enkele keer over één bepaald onderwerp wilt meepraten, dan kan dat ook. Aanmelden kan via de website of via de persoonlijke brief die de huurders hebben ontvangen.

Website huurdersplatform 
Huurdersplatform Helpt Elkander heeft een mooie, overzichtelijke website gemaakt, met veel informatie en tips voor de huurders.

huurdersplatform-helptelkander.nl

Huurdersplatform opgericht om uw belangen te behartigen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven